Hva er egentlig verdien av design og hvilken fokus har din bedrift på design?

En undersøkelse fra Norsk Designråd viser at design har ført til økt omsetning, markedsandelog konkurransedyktighet hos bedrifter som tør å satse på design.

Netnor utarbeider visuell markedsføring og grafiske produkter gjennom et helhetlig grafisk design.Det vil si gjennom bilder og tekst som har en felles visuell utforming.

Produktene omfatter bruken av logoer og merker, farger og skrift på websider og trykksaker som visittkort, brosjyrer, annonser, plakater og annet, samt profilerings- og reklameartikler.