Bør du ha en Facebook side?

For at “alle andre er der” er strengt talt ikke en god nok grunn til å sette opp en Facebook side for bedriften du jobber i.

Derfor anbefaler vi deg og se igjennom denne sjekklisten. Dette gjør dere for att at du kan bli sikker på at det å opprette en Facebook side er en strategisk riktig beslutning.

1. Hva ønsker du å oppnå?

Før man setter i gang med tiltak i sosiale medier er det viktig å definere hva man ønsker å oppnå. Ønsker du å forbedre synligheten, bidra til å oppnå forretningsmål, opprettholde dialog med eksisterende kunder, tiltrekke nye kunder, holde kunder/interessenter oppdatert på hva som skjer i bedriften, skape engasjement rundt bedriften eller yte kundeservice?

2. Hvem ønsker du å nå?

Hvem er målgruppen(e) dine? Er målgruppene du ønsker å nå på Facebook? Hvilke andre sosiale medier er det sannsynlig at dine målgrupper bruker?

3. Hvem skal ha ansvaret?

Drifting av sosiale medier kan være tidkrevende, og det er derfor smart å ha en klar ansvarsfordeling i bedriften for å sikre god kvalitet og for å unngå at noe faller mellom sprekkene.

4. Har bedriften tid til å følge opp Facebook siden?

Før man oppretter en Facebook side er det nødvendig å gjøre en vurdering om bedriften har tid til å vedlikeholde siden. En side som blir opprettet og ikke fulgt opp vil gi et negativt inntrykk av bedriften.

5. Hvordan skal Facebook siden promoteres?

Hvordan skal du få brukere til å like Facebook siden? Hvordan vil du oppmuntre til engasjement (kommentarer og videreformidling)? Sannsynligheten for at brukere deler innhold med venner øker i takt med underholdningsverdien.

6. Forventer du at sosiale medier skal være gratis?

Selv om de fleste verktøyene er gratis, så er resultatet avhengig av hvor mye som legges inn av ressurser. Nøye planlagte tiltak som blir godt fulgt opp vil ha større sannsynlighet for å oppnå målene som er satt.

7. Er du villig til å bruke den folkelige tonen som preger Facebook?

Bedriftens webside er profesjonell og strictly business, men en Facebook side kan gi et innblikk i den uformelle og personlige siden av bedriften. På denne måten får dere mulighet til øke kundelojaliteten ved å bygge relasjoner til kundene.

8. Er du klar for å gi slipp på litt av kontrollen?

Å delta i sosiale medier innebærer at man mister kontroll over innholdet – negative kommentarer og kritikk er ting som kan forekomme. Fordelen ved å ha en egen Facebook side er at du vil få muligheten til å delta i samtalen gjennom å svare på slike kommentarer.

9. Er du komfortabel med å dele informasjon?

Ærlighet, åpenhet og delaktighet er en viktig del av etiketten i sosiale medier. En Facebook side kan brukes til å fortelle en historie om bedriften: hvem er dere, hva gjør dere og hva er dere opptatt av? Denne kanalen bør ikke brukes til aktivt å fronte salg. Fokuser på å skape verdi for dine kunder, og del din bedrifts kompetanse. Et rørleggerfirma kan for eksempel tipse om nye regler rundt oppussing av badet.

10. Har du høye forventninger?

Ha realistiske mål og forventninger til måloppnåelse. Å oppnå resultater i sosiale medier er ressurskrevende. Ting tar tid.

11. Hvordan skal effekten av tiltakene måles?

Det er viktig å følge med på om målene blir nådd. Tenk at ditt tiltak skal utføres, evalueres og forbedres – i en evig sirkel. Facebook Insights, Google Alerts, Google Analytics er relevante verktøy som er gratis.